D’escola concertada a escola pública

6 juny, 2019

D’escola concertada a escola pública

El Govern ha aprovat aquests dies un decret llei el qual permet a escoles concertades convertir-se en públiques.

La manca de places públiques per a totes les famílies que demanen escolaritzar en escoles públiques fins ara s’han traduït en ampliacions de ràtios i grups addicionals.

Quins requisits hauran de complir les escoles concertades?

1.- Que hi hagi necessitat d’escolarització pública, és a dir que el nombre de sol·licituds de places a les escoles públiques sigui superior a les places ofertades.

2.- Que es faci de comú acord entre el centre concertat i el departament d’Educació

Hi ha diverses escoles que ja estan estudiant fer el traspàs i en general són centres concertats, ja siguin religiosos o laics, que en els últims anys han tingut pèrdues de matriculacions. També n’hi ha que volen fer el canvi, malgrat no ser deficitàries, ja que creuen en la funció social de les escoles i creuen que formar part de la xarxa pública els donarà més garanties de continuïtat

I els professors de les escoles concertades? El decret preveu que els que tinguin un contracte indefinit podran continuar en el seu centre de treball fins a la seva jubilació però no podran demanar plaça a cap altre escola si no esdevenen funcionaris. Igualment el decret aclareix que entrar a la xarxa pública probablement implicarà un augment de la plantilla i hi haurà noves incorporacions dins el professorat

En cap moment es parla de la inversió que suposarà per al departament quedar-se aquestes escoles i fer el traspàs es podrà fer de diverses maneres que caldrà estudiar en cada cas concret com ara compra o lloguer de l’edifici, assumpció del deute de l’escola….També cal tenir en compte que les escoles concertades no comparteixen els requisits arquitectònics i que en moltes d’elles caldran reformes.

En tot cas els alumnes que vulguin continuar format part del centre tindran la plaça assegurada i els que vulguin canviar ho podran fer sense problemes.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

admin

Leave a Reply

*


Aneu a la barra d'eines